• Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  745 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Warszawa : Sk. g. w ksig. Gebethnera i Wolffa", 1906 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Dzieje Kocioa unickiego na Litwie i Rusi w 18 i 19 wieku, uwaane gównie ze wzgldu na przyczyny jego upadku.
  Похожие

  1148 РУБ.

 • Похожие

  654.63 РУБ.

 • Похожие

  83.7 РУБ.

 • Похожие

  83.7 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Kraków : Skad g. w ksig. G. Gebethnera", 1913 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Wojna na Litwie w roku 1831.
  Похожие

  757 РУБ.

 • Похожие

  551.03 РУБ.

 • Похожие

  654.63 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Lipsk F.A. Brockhaus", 1875 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Historja powstania w 1831 roku na wolyniu, Podolu, Ukrainie, mudzi i Litwie.
  Похожие

  841 РУБ.

 • Похожие

  83.76 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Lwów Ksianica Polska Tow. Naucz. Szkó Wyszych", 1918 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Stosunki narodowociowo-wyznaniowe na Litwie i Rusi, w swietle róde oficyalnych
  Похожие

  751 РУБ.

 • Pierwsza w języku polskim powieść litewskiego pisarza, dramaturga i eseisty Herkusa Kunciusa, jednego z najbardziej prowokujących i płodnych współczesnych autorów na Litwie. Ukończył studia historii sztuki na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków, między innymi na niemiecki, angielski, rosyjski, duński i szwedzki. W Polsce ukazał się esej Moja walka bambino (Biblioteka Kartek, 2001).

  Nieważne, gdzie by to było: Na Litwie, w Palestynie, może w sercu, a jednak odwiedziny w Jerozolimie, świętym mieście, tak wstrząsają niektórymi ludźmi, iż wierzą oni, jakoby sami stali się prorokami. Ren fenomen zaburzenia świadomości nazwana syndromem jerozolimskim.

  Zaburzenie najczęściej pojawia się u ludzi owładniętych natrętnymi myślami religijnymi, wywołanymi, jak można się domyślać, przez odwiedziny w świętym mieście.

  Litewska Jerozolima – Wilno… Dla każdego uczciwego Litwina to święte słowo.

  fragment książki
  Похожие

  266.89 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Kraków : Spóka Wydawn. Polska", 1898 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Dzieje zniweczenia w. Unii na Biaorusi i Litwie w wietle pamitników Siemaszki.
  Похожие

  823 РУБ.

 • Полный вариант заголовка: «Filozof Indyiski: albo sposob uszczesliwienia zycia ludzkiego w spolecznosci zawarty w krotkiey liczbie nauk czystych obyczaiowych, zebranych у ulozonych przez iednego starozytnego Bramina; z Chinskego iezyka na Angielski, z Angielskiego na Francuski a teruz swieze z Francuskiego na Polski dla pozytku Rodakow».
  Похожие

  0 РУБ.

 • Книга "Puscizna po Janie DDugoszu dziejopisie polskim, to jest Kronika Wiganda z Marburga, rycerza i kappana zakonu krzyzackiego na wezwanie DDugosza z rymowanej kroniki niemieckiej na jezyk lacinski przettomaczona. Na polski jezyk przeeozyy ja Edward Hr. Raczyn".Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Poznan W Ksieg. Nowej", 1842 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.Puscizna po Janie DDugoszu dziejopisie polskim, to jest Kronika Wiganda z Marburga, rycerza i kappana zakonu krzyzackiego na wezwanie DDugosza z rymowanej kroniki niemieckiej na jezyk lacinski przettomaczona. Na polski jezyk przeeozyy ja Edward Hr. Raczyn.
  Похожие

  966 РУБ.

 • Похожие

  989.97 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  894 РУБ.

 • Похожие

  989.97 РУБ.

 • Похожие

  989 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания, созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  1282 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "skład główny w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1889"), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  974 РУБ.

 • Похожие

  134.12 РУБ.

 • Похожие

  402.56 РУБ.

 • Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "Warszawa S. Sikorski", 1898 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.
  Похожие

  810 РУБ.

 • Ks. Jan Zieja, poeci pokolenia Kolumbów, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Hasior, Józef Czapski to tylko niektórzy bohaterowie niezwykłego reportażu historycznego Magdaleny Grochowskiej. Ich indywidualne losy na tle losów Polski składają się na panoramiczny obraz XX wieku. Autorka prowadzi nas po meandrach naszej pogmatwanej historii – od nacjonalizmu do komunizmu, od katolicyzmu przedsoborowego do otwartego, od PRL–u do emigracji. Wielowątkowa, gęsta, pasjonująca opowieść o trudnych wyborach światopoglądowych, osobistych i konfrontacjach politycznych, rozpięta na osiach wojny, wiary i miłości.
  Похожие

  587.59 РУБ.